Bir Kanal Seçin

Kaydırmalar için varsayılan kanal, tüm açık kullanıcılar bu kanalın içeriğine erişebilirler.

İş Ortapı Kanalı

Özel Kanal

İş ortağı ağında özel olarak yayınlamak için kullanılır